Millennium Gaea Resort Hualien

GAEA KITCHEN

Hotel
Millennium Gaea Resort Hualien

Cuisine
International

Information
100 Gancheng 2nd St., Ji-an Township, Hualien County 97362 Taiwan R.O.C.
Open