فندق هارد دايز نايت ليفربول

الفندق
فندق هارد دايز نايت ليفربول

المطبخ

معلومات
Central Buildings North John Street Liverpool, United Kingdom L2 6RR
فتح